ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คืออะไร จำเป็นกับคนวัยทำงานหรือไม่

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยออมเงินและมีประกันชีวิตควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกทาง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตหรือออมไว้ตอนเกษียณ ในส่วนของดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากประกันรูปแบบนี้จะไม่โดนหักภาษี ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากทีเดียว

ใส่ใจสุขภาพทางการเงินไปกับ Summerteas

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คืออะไร

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือ Savings-type Life Insurance เป็นประเภทของประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินสำหรับอนาคตและการลงทุน เป้าหมายของประกันชีวิตสะสมทรัพย์คือการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้เอาประกันชีวิตโดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่น หุ้น กองทุนรวม หรือพันธบัตรรัฐบาล

การชำระเบี้ยประกันชีวิตสะสมทรัพย์จะมีวงเงินให้เลือกตามต้องการ โดยจะมีวงเงินสูงสุดในการชำระเบี้ยเป็นไปตามอายุผู้เอาประกันชีวิตและระยะเวลาในการชำระเบี้ย โดยประกันชีวิตสะสมทรัพย์จะมีเงื่อนไขในการขายคืนที่ค่อนข้างคล่องตัว ดังนั้น ผู้เอาประกันชีวิตสามารถเลือกเลิกทำประกันได้และได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ซื้อประกันไว้

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่มีรายได้สูงและต้องการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการความมั่นคงของการเงินสำหรับครอบครัวในอนาคต
 • ผู้ที่ต้องการประกันกับความเสี่ยงทางการเงินเช่นการสูญเสียรายได้จากการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนการออมเงินและการลงทุนให้มีประโยชน์สูงสุดในอนาคต
 • ผู้ที่ต้องการมีการออมเงินและการลงทุนที่มีการคืนทุนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

โดยสรุปแล้ว ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการทางการเงินในอนาคตและต้องการความมั่นคงของการเงินสำหรับครอบครัวของตนเอง

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ประโยชน์ของประกันชีวิตสะสมทรัพย์

1.การออมเงิน

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยสร้างการออมเงินในอนาคตได้ ผู้เอาประกันชีวิตสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันชีวิตในระยะยาวและลงทุนเงินที่เก็บออมไว้เพื่อเพิ่มเงินสะสมในอนาคต อ่านเพิ่มเติม วิธีรับเงินปันผลไทยประกันชีวิต

2.การลงทุน

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เป็นการลงทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวๆ โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในเครื่องหมายทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่น หุ้นหรือกองทุนรวม

3.การปกป้องสิทธิ์

ผู้เอาประกันชีวิตสามารถเลือกเงื่อนไขการประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เช่น การประกันชีวิตจำนวนเงินคงที่ หรือการประกันชีวิตเติมเต็ม

4.การป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

การมีประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดภัย อย่างเช่น การต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเดินทางในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

5.การได้รับผลประโยชน์

ผู้เอาประกันชีวิตสามารถได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนที่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์นั้นได้ โดยผลประโยชน์

6.สามารถกู้เงินประกันออกมาใช้ในยามฉุกเฉินได้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ธุรกิจมีปัญหา สภาพการเงินไม่ค่อยดี เราสามารถใช้สิทธิ์ในการกู้เงินประกันออกมาใช้ก่อน โดยที่มีดอกเบี้ยราคาถูก และกู้ง่ายกว่าธนาคาร เพราะเงินส่วนนี้ถือว่าเป็นเงินของเราเอง และเราก็ยังคงได้สิทธิต่างๆ ตามในสัญญาเหมือนเดิม

7.ป้องกันแก๊งดูดเงิน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นมากมายที่สามารถหลอกล่อเราได้ทุกรูปแบบ การเก็บเงินฝากเอาไว้แค่ในบัญชีธนาคารอาจสูญหายได้ แต่ถ้าเราฝากเงินบางส่วนไว้กับบริษัทประกัน อย่างน้อยก็อุ่นใจได้ว่าเงินจะไม่หาย

ข้อเสียของประกันชีวิตสะสมทรัพย์

1.ไม่เหมาะสมสำหรับบางคน

การลงทุนในประกันชีวิตสะสมทรัพย์ไม่ใช่วิธีการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคน สำหรับบางคนที่มีรายได้ไม่มาก การชำระเบี้ยประกันชีวิตสะสมทรัพย์อาจเป็นภาระหนักต่อค่าใช้จ่ายประจำวัน ดังนั้น ควรพิจารณาตามสภาพการเงินและเป้าหมายการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์

2.อัตราผลตอบแทนไม่สูงเท่ากับการลงทุนในตลาดเงิน

การลงทุนในประกันชีวิตสะสมทรัพย์มีความปลอดภัยสูงขึ้นจากการลงทุนในตลาดเงิน แต่อัตราผลตอบแทนไม่สูงเท่ากับการลงทุนในตลาดเงินโดยตรง เนื่องจากเงินลงทุนจะถูกนำไปลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำ ทำให้ผู้เอาประกันชีวิตสามารถได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ถ้าเทียบกับการลงทุนในตลาดเงินโดยตรง

3.ข้อจำกัดในการถอนเงิน

การลงทุนในประกันชีวิตสะสมทรัพย์มักมีข้อจำกัดในการถอนเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้เอาประกันชีวิตไม่สามารถดึงเงินทั้งหมดในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นอื่นๆ ได้ เนื่องจากต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาประกันชีวิต อ่านเพิ่มเติม คำศัพท์ประกันชีวิต

4.ค่าธรรมเนียมและความซับซ้อน

การลงทุนในประกันชีวิตสะสมทรัพย์มักมีค่าธรรมเนียมและความซับซ้อนในการจัดการที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้เอาประกันชีวิตต้องจ่ายเงินในลักษณะค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการและ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ไหนดี

หลักการเลือกประกันชีวิตสะสมทรัพย์

การเลือกประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ดีจะขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเลือกประกันชีวิตที่ดีสำหรับตนเองอาจต้องพิจารณาดังนี้

 1. ค้นหาและเปรียบเทียบข้อเสนอของบริษัทประกันชีวิต การเปรียบเทียบข้อเสนอของบริษัทประกันชีวิตจะช่วยให้ผู้เอาประกันชีวิตเลือกสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของตนเอง ควรเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งและเปรียบเทียบข้อเสนอของพวกเขา เช่น อัตราผลตอบแทน, ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการใช้งาน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
 2. ศึกษาเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตควรศึกษาเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตให้ละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะลงทุน เพื่อแน่ใจว่าตนได้เลือกสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของตนเองและไม่มีข้อจำกัดที่จะทำให้เสียเงินสูงเกินไป
 3. ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงิน ผู้เอาประกันชีวิตควรตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น อัตราการชำระเงิน และเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ไหนดี

ในประเทศไทยมีบริษัทประกันอยู่มากมาย ทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทต่างชาติ ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีแบบประกันและการให้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เราจึงควรศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลให้ดีเสียก่อน การเลือกประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันชีวิตว่าต้องการสิ่งใดจากการลงทุนนี้ เช่น อัตราผลตอบแทนที่สูง ความเสี่ยงต่ำ หรือความยืดหยุ่นในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น

ตัวอย่างบริษัทประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในไทย

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต : เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ อย่างเช่น มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5 (มีเงินปันผล) , มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 25/20 (มีเงินปันผล) , แฮปปี้มีเงินใช้
 • บริษัท ประกันชีวิต เอไอเอ ไทย (AIA Thailand): เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการประกันชีวิตและเงินออมทรัพย์แบบสะสมทรัพย์ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น AIA Platinum Saving Life, AIA Platinum Legacy, และ AIA Smart Wealth Builder เป็นต้น
 • บริษัท ประกันชีวิต เอ็มเอฟซี กรุงไทย (MFC-CTB): เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันชีวิต มีผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์อย่าง MFC-CTB Wealth Master และ MFC-CTB Legacy Plan เป็นต้น

สรุป ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จำเป็นไหม

สำหรับคนวัยทำงานที่ต้องการออมเงินถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นการลงทุนในประกันชีวิตที่ช่วยให้ผู้เอาประกันชีวิตสามารถสะสมเงินออมและสร้างทรัพย์สินได้ในอนาคต มีข้อดีหลายอย่างเช่น มั่นใจได้ว่าครอบครัวจะได้รับเงินค่าตอบแทนเมื่อผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไปและสามารถสะสมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนอื่นๆ ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ มีความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันชีวิตอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไป

เมื่อต้องการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ควรทำการศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันชีวิตต่างๆ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันชีวิตเอง สอบถามเพิ่มเติมกับตัวแทนประกันของเรา คลิก